Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Projekt pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, realizowany jest w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla PSIP jest utworzenie e-usług danych przestrzennych, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, przedsiębiorcy, geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej. Podstawę budowy PSIP będzie aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

O projekcie

08.03.2017 r.
O projekcie

Powiat przeworski podpisał umowę udziału w Podkarpackim Systemie Informacji Przestrzennej. Na jego budowę otrzyma ponad 9 mln złotych. Jest jednym z 22 powiatów biorących udział w projekcie.

Założeniem PSIP jest zinformatyzowanie całego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz innych ważnych informacji, tak, by dla całego województwa powstała jednolita baza danych dostępna dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędów. Prace nad PSIP potrwają do 2018 roku.

Projekt pod nazwą „Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)”, realizowany jest w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla PSIP jest utworzenie e-usług danych przestrzennych, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, przedsiębiorcy, geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej. Podstawę budowy PSIP będzie aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto przedmiotem aktualizacji będą powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, obiektów topograficznych BDOT 500. Elementem wspomagającym proces aktualizowania i cyfryzacji zasobów danych jest pozyskanie tzw. ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości.

Dzięki połączeniu tak kluczowych elementów e-administracji Województwa Podkarpackiego, sprawy urzędowe związane z kwestiami geodezyjnymi i z informacją przestrzenną, będzie można zrealizować w sposób elektroniczny.

PSIP będzie realizowany na obszarze Województwa Podkarpackiego. Jego liderem jest Województwo Podkarpackie, partnerami 18 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Dodatkowo partnerami projektu mogą też być gminy – na określonych warunkach - z terenu województwa podkarpackiego, wyrażające chęć przystąpienia do niego.

Do projektu zostaną włączone prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją EGiB oraz budową i aktualizacją baz powiatowych GESUT, BDOT 500 oraz mapy zasadniczej.

Całkowity koszt projektu wynosi około 177,8 mln zł brutto. Koszt realizacji projektu przypadający na powiat przeworski wynosi w przybliżeniu 9,2 mln zł. Wkłady własne powiatów to 15% całości, a środki na jego sfinansowanie będą pochodzić z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w wysokości 12,4%. Wkład własny powiatu przeworskiego wyniesie około 235 tys. zł tj. 2,6% wartości projektu.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies