Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

24.06.2022 r.

herb

W dniu 8 lipca 2022 roku (tj. piątek ) o godz. 12:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.
PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Przedstawienie Raportu o Stanie Powiatu Przeworskiego za 2021 rok.
6. Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Przeworskiego za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Przeworskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXIX/292/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach II naboru wniosków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu wydzielonych części pomieszczeń oddziałów szpitalnych na montaż i eksploatację Multimedialnego Systemu Telewizji Szpitalnej i o pobieraniu opłat za korzystanie z tych urządzeń.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/15 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu SP ZOZ.
14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Przeworskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w zarząd Gminy Tryńcza drogi powiatowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji w roku 2022 zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn: Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza.”
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXIII/238/05 z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia oraz ustalenia organizacji Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej w Przeworsku.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zakończenie sesji.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies