Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Zaproszenie na II sesję Rady Powiatu Przeworskiego VII Kadencji

22.05.2024 r.

herb

W dniu 27 maja 2024 r. (tj. poniedziałek) o godz. 13:00 odbędzie się II sesja Rady Powiatu Przeworskiego VII kadencji w dużej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 (parter).

PORZĄDEK OBRAD:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2024.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Przeworskiego.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Przeworskiego.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2024.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przeworskiego położonych w m. Przeworsk, Obręb nr 4.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Przeworskiego do pracy w komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
11.  Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2023 r. oraz Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
12.  Przedłożenie Radzie Powiatu Przeworskiego Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
13.  Interpelacje i zapytania radnych.
14.  Wnioski i oświadczenia.
15.  Zakończenie sesji.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies