Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Podpisanie umowy na projekt „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy”

27.04.2021 r.
Podpisanie umowy na projekt „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku  gwarancją sukcesu na rynku pracy”

W dniu 27 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Przeworskim reprezentowanym przez Bogusława Urbana Starostę Przeworskiego, Jacka Kierepkę Wicestarostę i Skarbnika Powiatu Przeworskiego Annę Kowal a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Tomasza Czopa na dofinasowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy”. Wnioskodawcą projektu jest Powiat Przeworski.

Głównym celem projektu jest dostosowanie potrzeb rynku pracy oraz rozszerzenie umiejętności zawodowych (zgodnie z Diagnozą ZSZ w Przeworsku z XI 2020 r.) 360 uczniów  (w tym 90 kobiet i 270 mężczyzn) i 25 nauczycieli technikum i branżowej szkoły I stopnia ZSZ w Przeworsku poprzez dodatkowe kursy/szkolenia dla uczniów, staże zawodowe, szkolenia /kursy dla nauczycieli a także zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni pozwalający na stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów, działania przeciwdziałające skutkom pandemii Covid19 w tym przygotowanie szkół i nauczycieli do prowadzenia nauczania w formie zdalnej. Bardzo istotnym do realizacji celu będzie nawiązanie i rozwinięcie współpracy szkoły z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego w tym Partnerem Projektu – RStechnology Adam Rachfał, poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców. Firma, tworzy zespół około 200 osób, w pełni zaangażowanych w pracę, dysponuje wyspecjalizowaną kadrą spawaczy i montażystów posiadających uprawnienia TUV, UGT zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1. Zasoby kadrowe: pracownicy biura konstrukcyjnego, instruktorzy procesów spawalniczych, nauczyciel/instruktor, pracownicy produkcyjni: spawacze, operatorzy maszyn CNC umożliwią zdobycie cennego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do wzrostu zatrudnionych absolwentów szkół, rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku. Zakończenie realizacji działań projektowych planuje się do 30.09.2023 r.

Cele projektu są zgodne z celami RPO, SZOOP WP 2014-2020, strategią Województwa Podkarpackiego 2020.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies