Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

WSPIERANIE INICJATYW EDUKACYJNYCH W SZKOLNYM ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM - KONKURS MEN

01.07.2020 r.

Obrazek

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"

Informacje ogólne

1. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

2. Celem konkursu jest wspieranie działań resortu wynikających z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) oraz art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) poprzez dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemcy, w tym podlegający ochronie międzynarodowej, oraz uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych, a także projektów na rzecz placówek oświatowo - wychowawczych działających w środowisku lokalnym. Dofinansowanie otrzymają projekty na rzecz przygotowania nauczycieli, osób wspomagających uczniów z doświadczeniem migracyjnym, kadry zarządzającej i administracyjnej szkół oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z uczniami w oddziałach przygotowawczych, organizację szkoleń lub warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności kadry szkolnej w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym, oraz projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce. 3. Termin realizacji zadania upływa w dniu 15 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert: 1 lipca 2020 r

Szczegółowe informacje na temat konkursu tj. Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji, Klauzula informacyjna RODO, Link do formularza znajdują się na stronie internetowej: https://bip.men.gov.pl/zadania-publiczne/wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-konkurs-nr-de-wzp-263-1-4-2020.html?fbclid=IwAR1PyjFnmN3XAvuqKbbuM5EMueVdjHohIiTcGoDm05UCpTFxjAvXQLfU-C4

Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Źródło: https://bip.men.gov.pl

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies