Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW NA „PROWADZENIE PRZEZ SZKOŁY DZIAŁAŃ PODNOSZĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ NA TEMAT ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU I PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ICH SKUTKÓW”

22.07.2020 r.

Obrazek

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 1 575 941 euro, tj. 6 801 603,76 zł [1].

CEL NABORU

Celem głównym drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków to znaczy pogłębienie wiedzy uczniów [3] nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich poprzez realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których uczniowie wezmą czynny [4] udział.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności na terenie szkoły/ kampusu szkolnego. na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości uczniów w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

RODZAJ PROJEKTÓW

Do dofinansowania kwalifikują się kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez  realizację działań edukacyjno- informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi oraz mitygacyjnymi, obejmującymi inwestycje w zakresie m.in. zielono-niebieskiej infrastruktury [5].

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia 1 Rezultatu programu: „Zwiększona zdolność lokalnych społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu” oraz Wyniku 1.2 „Przeprowadzone działania mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem i do Umowy w sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020 r. (...)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 SIERPNIA 2020 ROKU.

Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow

Źródło: https://www.gov.pl

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies