Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

"FUNDACJA PZU Z KULTURĄ"- KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z OBSZARÓW WIEJSKICH I MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI (DO 30 TYS. MIESZKAŃCÓW)

03.08.2020 r.

Fundacja PZU

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

HARMONOGRAM KONKURSU
Termin rozpoczęcia składania wniosków
31.07.2020
Termin zakończenia składania wniosków
30.08.2020
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenie listy zwycięzców
30.09.2020
Termin rozpoczęcia realizacji projektów
15.10.2020
Termin zakończenia realizacji projektów
15.04.2021

W Konkursie mogą brać udział:
a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.),
b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.)
c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

REGULAMIN KONKURSU: https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514342

Źródło: https://fundacja.pzu.pl

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies