Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Europejski Korpus Solidarności 2021-2027: Wspiera Wolontariat

20.05.2021 r.

Obrazek

Komisja Europejska przyjęła dziś roczny program pracy Europejskiego Korpusu Solidarności w perspektywie finansowej 2021-2027. Startuje więc nowy program dysponujący budżetem 1 miliarda 90 milionów euro na realizację działań tysięcy wolontariuszy i młodzieżowych projektów lokalnych.

Organizacje mają możliwość realizacji działań zarówno wolontariatu indywidualnego, jak i grupowego. Każda organizacja działająca społecznie może nie tylko wysłać wolontariuszy na projekt za granicę, lecz także gościć wolontariuszy z innych krajów w Polsce i zaangażować ich w swoją codzienną działalność. Aby wnioskować o fundusze, organizacja musi najpierw starać się o uzyskanie Znaku Jakości.

Role organizacji występującej w Projekcie Wolontariatu mogą być dwie. Może koordynować pracę innych placówek goszczących wolontariuszy, zapewniając im pełne wsparcie przy realizacji projektów. Wówczas taka organizacja pełni rolę organizacji wspierającej. Jeśli organizacja chce gościć wolontariuszy powinna także posiadać status organizacji goszczącej.

Kryteria udziału są bardzo proste. Wolontariusze, aby wziąć udział w projekcie muszą mieć: 18-30 lat oraz zarejestrować się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarnościhttps://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl

Nowością jest to, że w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności działania mogą być realizowane w kraju zamieszkania wolontariusza (projekty krajowe) lub poza jego granicami (projekty międzynarodowe). Poza tym zasady są podobne jak w dobrze znanym większości organizacji Wolontariacie Europejskim. Wolontariusz pracuje w pełnym wymiarze godzin przez okres od 2 do 12 miesięcy. Jego zadania skierowane są do społeczności lokalnej.

Indywidualny wyjazd wolontariusza oznacza, że może realizować działanie samodzielnie lub zostać dołączony do grupy innych wolontariuszy działających już na rzecz danej organizacji. Jeżeli wolontariusz nie jest gotowy, by wyjechać do pracy w ramach indywidualnego projektu, obawia się bariery językowej, ma specjalne potrzeby z powodu niepełnosprawności, nie korzystał z programu edukacyjnego Unii Europejskiej, bądź z innych ważnych przyczyn społecznych nie może wyjechać na dłużej niż 2 miesiące, ma również szansę skorzystać z wyjazdu trwającego od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Działania krótkoterminowe do 2 miesięcy mogą być również realizowane w ramach wolontariatu grupowego. Ten typ działań obejmuje grupy od 10 do 40 wolontariuszy pochodzących z co najmniej dwóch różnych krajów, w tym co najmniej ¼ liczby uczestników musi pochodzić z innego kraju.

Projekty Wolontariatu dają organizacji możliwość zaangażowania wolontariusza lub grupy wolontariuszy w działania w dowolnie wybranym obszarze, pod warunkiem, że będą miały solidarnościowy charakter. Działania te powinny odpowiadać na aktualne problemy i potrzeby społeczności lokalnej, grup docelowych organizacji lub jej otoczenia. Młode osoby mogą wziąć udział w projektach ekologicznych, pomagać dzieciom w nauce, organizować kampanie społeczne, wspierać akcje na rzecz praw człowieka, promować demokrację i zachęcać innych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy organizacja wzbogaca swoją działalność, podejmuje nowe inicjatywy, wspiera młodych ludzi w ich indywidualnym rozwoju oraz stwarza im szansę na zdobycie doświadczenia i poznanie innej kultury.

Już od teraz działania wolontariatu są możliwe w Europejskim Korpusie Solidarności.

Terminy składania wniosków w 2021 r.: 28 maja 2021 g. 12.00 i 5 października g.12.00

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://eks.org.pl/konkursy/projekty-wolontariatu-nabor-wnioskow

Źródło: https://fundusze.ngo.pl/350086-europejski-korpus-solidarnosci-2021-2027-wspiera-wolontariat.html

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies