Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

DRUGI NABÓR PROJEKTÓW DO DZIAŁANIA 2 POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI

26.10.2020 r.

Obrazek

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, informuje, że II nabór projektów do Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki ​Programu Kultura rozpocznie się 16 listopada 2020 roku i będzie trwał do 22 stycznia 2021 roku. Terminy te są indykatywne i mogą ulec zmianie.

Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu.

Każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski. Bardzo istotne jest, aby realizowane projekty zawierały element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy instytucjami / organizacjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Projekty powinny angażować partnerów z Państw Darczyńców we wszystkie etapy realizacji projektu tj. planowania, realizacji i rozliczania, jak również uwzględniać jego rolę zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym. 

Uprawnieni Wnioskodawcy:

  • publiczne instytucje kultury,
  • archiwa państwowe,
  • szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym 

WIĘCEJ INFORMACJI znajduje się na stronie: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/drugi-nabor-projektow-do-dzialania-2.php

Źródło: https://eogkultura.mkidn.gov.pl

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies