Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Trampolina kariery – Wybij się na rynku pracy!

07.06.2022 r.

ObrazekStowarzyszenie Trampolina Kariery prowadzi rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Trampolina kariery – Wybij się na rynku pracy!”.

Program realizowany jest w ramach Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.5.1 Rozwój Potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia niepracujących osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy 360 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 185 kobiet i 175 mężczyzn, doświadczających wykluczenia społecznego. 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób:

  1. posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. niepracujących osób w wieku powyżej 18 roku życia i więcej,
  3. zamieszkujących województwo podkarpackie.

Projekt zakłada realizację zadań:

  1. Wsparcie doradcze poprzez opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnego zestawu działań mających doprowadzić do aktywizacji uczestnika projektu.
  2. Pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami i lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu.
  3. Pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i/lub szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje uczestników projektów i/lub staże zawodowe i/lub inne formy wsparcia. Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej.
  4. Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu oraz utrzymanie w zatrudnieniu przez okres trzech miesięcy uczestnika, który otrzyma wsparcie i podejmie zatrudnienie.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie dostępnych jest na stronie internetowej http://wybijsienarynkupracy.pl/projekt/bądź w biurze projektu w Rzeszowie pod adresem ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów – C.H. Europa 3 piętro.

StowarzyszenieTrampolina Kariery zachęca również do kontaktu pod numerem telefonu 882 870 003 lub mail: wybijsienarynkupracy@gmail.com

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies