Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

REGULAMIN KONKURSU „MIEJSCE POWIATU PRZEWORSKIEGO W KRAJU I EUROPIE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW”

20.03.2020 r.

Obrazek

UWAGA!

Konkurs został przełożony na inny termin. O szczegółach poinformujemy na bieżąco.

REGULAMIN KONKURSU

„MIEJSCE POWIATU PRZEWORSKIEGO W KRAJU I EUROPIE
NA PRZESTRZENI DZIEJÓW”

Konkurs wpisany na listę zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w Podkarpackim Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Organizator:

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

Tel. (16) 648-79-69

Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,

tel. (016) 648-70-09 wew. 122 

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowań historią regionalną.
 2. Przybliżanie uczniom problematyki udziału mieszkańców naszego Powiatu
  w wydarzeniach ogólnokrajowych i europejskich na przestrzeni dziejów.
 3. Rozbudzanie poczucia dumy z osiągnięć mieszkańców miast i gmin Powiatu Przeworskiego.
 4. Integrowanie różnych edukacji wokół problemu.

Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół:

a) podstawowych, klasy I-III, IV-VI i VII-VIII,

b) ponadpodstawowych.

Przebieg konkursu:

Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach:

 1. etap szkolny,
 2.  etap powiatowy.

Warunkiem uczestnictwa w etapie powiatowym jest zaliczenie etapu szkolnego.

Zastrzeżenie to nie dotyczy uczniów przygotowujących montaż słowno-muzyczny.

Przebieg etapu szkolnego:

Etap ten przeprowadzają komisje szkolne powołane przez dyrektorów szkół spośród nauczycieli pracujących w danej szkole.

Uczniowie metodą projektu pracują nad wybraną kategorią pracy.

Komisje szkolne dokonują oceny prac i kwalifikują je do etapu powiatowego.

Przebieg etapu powiatowego:

Etap ten przeprowadza Komisja Międzyszkolna Konkursu, którą powołuje Starosta Przeworski. Do pracy w komisji zostaną zaproszeni nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, jak  również pracownicy  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku, Biblioteki Pedagogicznej, Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego i Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Do zadań  komisji  należy ocena prac zakwalifikowanych do tego etapu i wytypowanie najlepszych prac do nagród.

Kategorie prac: (do wyboru)

 • prace literacko-albumowe (do 30 stron formatu A4, wskazane są wywiady),
 • prace plastyczne – na etapie szkół podstawowych (format A3, technika dowolna),
 • montaż słowno-muzyczny, dotyczący epizodu z dziejów powiatu (scenariusz
  i przygotowana inscenizacja), 
 • prace multimedialne:
 1. szkoły podstawowe IV-VIII: prezentacja multimedialna wykonana w programie MS Power Point,
 2. szkoły ponadpodstawowe: strony internetowe i film.

Uwaga:

Konkurs przebiegał będzie w grupach wiekowych:

 • szkoła podstawowa, klasy I-III, IV-VI i VII-VIII,
 • szkoła ponadpodstawowa.

Struktura prac literackich powinna być zgodna z powszechnie przyjętymi standardami.

Wszystkie prace z wyłączeniem montażu słowno-muzycznego wykonywane są indywidualnie.

Oceniając montaż słowno-muzyczny (scenariusz), komisja brać będzie pod uwagę następujące elementy:

 • powiązanie z tematem,
 • na ile montaż, oddaje atmosferę czasu i wydarzeń.

Problematyka objęta konkursem: 

 1. Pamięć o najazdach tatarskich – legendy i podania.

2.   Dzieje mojej rodziny. 

 1. Rola Kościoła w życiu mieszkańców mojej miejscowości w wybranym okresie                      historycznym.
 2. Rola cechów w życiu miasta i wynikające z tego korzyści gospodarcze dla jego       mieszkańców.
 3. Właściciele mojej miejscowości i ich koligacje z potężnymi rodami magnackimi.
 4. Mecenat kulturalny Lubomirskich.
 5. Zabytki w miejscowościach powiatu.
 6. Udział mieszkańców powiatu przeworskiego w walkach o niepodległość:

w Powstaniach - Listopadowym i Styczniowym, Wiośnie Ludów i w I wojnie światowej.

 1. Życie mieszkańców powiatu w czasie II wojny światowej.
 2. Osiągnięcia mieszkańców powiatu po II wojnie światowej w różnych dziedzinach życia.
 3. Obrzędowość doroczna wśród ludności powiatu.
 4. Życie codzienne mieszkańców mojej miejscowości.

Terminarz konkursu:

O terminie etapu szkolnego konkursu decyduje nauczyciel.

Prace w poszczególnych kategoriach wyłonione do etapu powiatowego należy przesłać do dnia 20 maja 2020 r. na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk

O terminie wręczenia nagród powiadomimy odrębnym pismem.

Literatura:

Wykorzystanie opracowań ogólnodostępnych.
Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Metryczka powinna stanowić integralną część pracy literacko- albumowej
i scenariusza montażu  słowno-muzycznego. Oprócz metryczki prace literacko-albumowe muszą zawierać również bibliografię.

UWAGI DO REGULAMINU:

 1. Dotyczące przygotowania prac w kategorii literacko-albumowych:

Zespół plastyków powołany do oceny prac zwraca uwagę, aby przy ocenie prac literacko-albumowych zadbać o poprawność tzw. szaty graficznej wykonanych prac, stosując podstawowe zasady formatowania tekstu i powszechnie znane zasady estetyki – doboru kolorów i formy oprawy. Autorzy powinni unikać nadmiernego cytowania z przewodników i innych opracowań a stronę tytułową powinni potraktować jako wizytówkę swojej pracy
i zadbać nie tylko o jej treść, ale również o prostą i czytelną formę graficzną.

W prawym dolnym rogu strony tytułowej należy zamieścić metryczkę, zawierającą:

 1. imię i nazwisko autora pracy,
 2. imię i nazwisko opiekuna ucznia,
 3. wiek ucznia,
 4. klasę, do której uczęszcza,
 5. nazwę szkoły i jej miejscowość.

Przejrzystości pracy sprzyja stosowanie prostych, jednoelementowych krojów pisma dostępnych w każdym zestawie czcionek edytora tekstu. Opiekunowie powinni udzielić pomocy w zakresie właściwego pod względem technicznym i kompozycyjnym załączania ilustracji do pracy literackiej. Zastosowanie tych podstawowych zasad, będzie korzystnie wpływało na eksponowanie treści pracy.

 1. Dotyczące prac plastycznych:

Opiekunowie powinni zwrócić szczególną uwagę na dobór techniki plastycznej do treści, jaką wybiera autor pracy. Należy proponować uczniom znane i proste techniki – plakatówka, pastel olejny i suchy, rysunek węglem, rysunek tuszem, monotypia, linoryt a dla bardziej zaawansowanych olej na płótnie. W opisie pracy, oprócz tytułu, należy na odwrocie zamieścić metryczkę zawierającą: 

 1. imię i nazwisko autora pracy,
 2. imię i nazwisko opiekuna ucznia, 
 3. wiek ucznia,
 4. klasę, do której uczęszcza,
 5. nazwę szkoły i jej miejscowość.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies