Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Projekt "Zorientowani na biznes" - Rekrutacja ciągle trwa!

07.06.2022 r.

plakat

Projekt pt.  ZORIENTOWANI NA BIZNES jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2022–30.06.2023

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
Wartość projektu: 2 074 466,40 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 2 052 226,40 PLN

Cel główny: podniesienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości 48 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym 25 kobiet i 23 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 41 osób, które założą działalność gospodarczą.

Cel szczegółowy POWER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe wsparcie z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującej wyłącznie:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności – 48 uczestników projektu
 • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) – 41 uczestników projektu
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6m-cy – 41 uczestników projektu.

GRUPA DOCELOWA:
Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozum KC).Co najmniej 50% stanowić będą osoby zamieszkałe miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg).

Ponadto projekt skierowany jest do osób, które:

 • nie posiadały wpisu do CEIDG
 • nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • nie mają zawieszonej działalności gospodarczej
 • nie zamierzają zakładać rolniczej działalności gospodarczej oraz działalności komorniczej

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:

 • doradztwo zawodowe – 1h
 • szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
  i prowadzenia działalności gospodarczej – 40 godz.
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie
 • bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 PLN
 • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 2 800,00 PLN netto/miesiąc.

REKRUTACJA:
Nabór do projektu prowadzony będzie w ramach 1 edycji:
I edycja: 48 Uczestników – planowany termin naboru: kwiecień 2022 r.
Bezzwrotne wsparcie otrzyma 41 osób.

PLAKAT A3

BIURO PROJEKTU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Kontakt:
Tel.: 17 86 76 244
Piotr Stącel: e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl
Agnieszka Kojder – Walaszek: e -mail: akojder@rarr.rzeszow.pl

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.
Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane na podstronie projektu.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies