Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Projekt pt. „Wybierz akTYwność!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

03.11.2021 r.

plakat

AMD GROUP Michał Drymajło informuje, iż od 01.10.2021 r. realizuje projekt pt. „Wybierz akTYwność!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 72 Uczestników projektu tj. osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, w tym osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo, zamieszkujących województwo podkarpackie, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, wyposażającym ich w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy przez min. 44 Uczestników projektu.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 72 osoby. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze zgodnie z obszarem realizacji projektu, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków EFS.

Do projektu zapraszamy osoby, które spełniają poniższe warunki formalne:

 1. wiek – 30 lat i więcej
 2. sytuacja na rynku pracy – osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
 3. posiadanie niskich kwalifikacji (do poziomu ISCED 3 włącznie)
 4. zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

W ramach projektu oferujemy:

 1. indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym (śr. 6h/os.)
 2. indywidualne poradnictwo psychologiczne z psychologiem (śr. 3h/os.)
 3. grupowe poradnictwo zawodowe w formie treningów umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane w podziale na 6 grup śr. po 12 os/gr. w wymiarze 64h/gr. 
 4. szkolenie kwalifikacyjne ( ok. 80h/os.)
 5. szkolenie kompetencyjne (ok. 64h/os.)
 6. staż zawodowy (śr. 4 m-ce/os)
 7. indywidualne pośrednictwo pracy (śr. 10h/os.)

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

- Ubezpieczenie NNW

- Zwrot kosztów dojazdu

- Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi

- Materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych

- Stypendium szkoleniowe

- Stypendium stażowe

 

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD GROUP MICHAŁ DRYMAJŁO

al. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro)

Czynne: 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek)

tel.: 608 396 822

e-mail: biuro@amd-group.pl

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej projektu http://www.amd-group.pl/ w zakładce do pobrania

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie X 2021 r. – II 2022 r. w 6 co 3-4 tygodniowych turach. W każdej turze zostanie zakwalifikowanych śr. 12 osób (minimum 10 osób, maksimum 14 osób). Terminy rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies