Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „MISTRZ MATEMATYKI 2021”

20.05.2021 r.

Obrazek

Organizatorzy:

 • Zespół nauczycieli matematyki
 • Starostwo Powiatowe w Przeworsku
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku

Cele konkursu:

 1. Promowanie uczniów szkół podstawowych uzdolnionych matematycznie
 2. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań matematycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej
 3. Zachęcanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań, poszukiwania odpowiednich metod i form w zakresie pracy z uczniem zdolnym
 4. Promowanie nauczycieli, którzy maję efekty w pracy z uczniami zdolnymi

Organizacja konkursu:

 1. Konkurs odbywa się raz w ciągu każdego roku szkolnego.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas ósmych i siódmych szkół powiatu przeworskiego.
 3. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
 6. Uczniowie deklarują chęć uczestnictwa w konkursie u swoich nauczycieli matematyki.
 7. Każdy uczeń zgłoszony do konkursu przynosi wypełnioną i podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów kartę uczestnika.
 8. Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami wyrażają zgodę na zamieszczenie wyników oraz wizerunku na stronie internetowej szkoły.
 9. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap szkolny

II etap powiatowy (75 minut)

I etap:

        Zainteresowani nauczyciele matematyki przeprowadzają eliminacje szkolne we własnym zakresie. Komisję konkursową powołuje dyrektor szkoły, w której odbywa się konkurs.

        Do drugiego etapu, każda szkoła kwalifikuje nie więcej niż 2n uczniów, gdzie n oznacza liczbę oddziałów klas ósmych w danej szkole.

        Listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: meniajas@gmail.com w terminie do 21.05.2021 r.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies