Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Nowe obowiązki dla transportowców

10.01.2023 r.

Obrazek

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 209) o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw wprowadziła m.in. zmiany w zakresie warunków zawodu przewoźnika drogowego.

1. Wprowadzona została nowa definicja bazy eksploatacyjnej, która według nowych przepisów – ma być miejscem będącym w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowanym do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. W skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

•  miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
•  miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
•  miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów;

Przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r., mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej do 1 stycznia 2023 r

Do 15 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy muszą zadeklarować spełnienie wymogu posiadania takiej bazy. W związku z powyższym do 15 stycznia 2023 r. należy złożyć oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku lub w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg w Przeworsku (pok. 315, III piętro).

2. Nowym obowiązkiem dla takiego przedsiębiorcy, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jest coroczny obowiązek przedkładania:
1)  oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę ich zatrudnienia;
2)  informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Przewoźnicy będą zatem zobowiązani do przekazywania pierwszej informacji w powyższym zakresie za rok 2022 – do dnia 31 marca 2023 roku.

Druki oświadczeń można pobrać poniżej lub w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg w Przeworsku (III piętro, pokój 315).

Załączniki:

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies