Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Konkurs wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

16.09.2021 r.

konkurs wiedzy

Organizatorzy:

Powiat Przeworski

Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku

Współorganizatorzy:

Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie

Oddział PTSM w Przemyślu

1. Konkurs wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Przypomnienie dzieciom i młodzieży postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego sługi Kościoła i Ojczyzny. Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie prawa osoby ludzkiej. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który jak sam mawiał, „kochał Ojczyznę więcej niż własne serce”. Jako człowiek głębokiej wiary i miłości do Kościoła i Ojczyzny Prymas Tysiąclecia szukał zawsze porozumienia.

Głównym tematem konkursu będzie ukazanie kardynała Stefana Wyszyńskiego jako człowieka odważnych czynów i mężnego ducha. Podczas konkursu w pierwszej kolejności zostanie przybliżona jego uczestnikom postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego biografia.

Miejsce realizacji konkursu:

1. Konkurs wiedzy o kardynale Stefanie Wyszyńskim odbędzie się w szkołach i zostanie przeprowadzony przez nauczycieli. Testy do konkursu zostaną dostarczone do szkół przez organizatora konkursu po zgłoszeniu udziału pocztą elektroniczną:pttk-ptsm@wp.pl

2. Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone podczas uroczystej gali w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku o terminie podsumowania konkursu laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani.

3.Konkurs odbywa się w 3 kategoriach: szkoły podstawowe kl. I - IV i V- VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowejSchroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl.

5. Wypełniane testy i zestawienie należy przesłać lub dostarczyć do dnia 20.10.2021r. na adres: Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsk, 37 – 200 Przeworsk, ul. Krasickiego 9 / Zespół SzkółZawodowych – sekretariat/ pocztą elektroniczną:  pttk-ptsm@wp.pl

2. Konkurs Fotograficzny pn. „Moja mała Ojczyzna – Powiat Przeworski”

Celem konkursu jest rozbudzanie wśród młodych ludzi zamiłowania do małej Ojczyzny jaką jest Powiat Przeworski oraz inspirowanie dzieci i młodzieży szkolnej do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Budowanie i umacnianie więzi w grupie, pogłębianie wzajemnych relacji oraz kształtowanie cech i postaw pożądanych w życiu społecznym młodego pokolenia. Popularyzowanie poprzez konkursform aktywności ruchowej oraz uprawiania turystyki na terenie Powiatu Przeworskiego i zdobywania odznak turystycznych. Celem konkursu jest ukazanie w obiektywie przeworskiej kultury, tradycji, zabytków, atrakcji turystycznych, przyrody, różnorodności oraz symboli charakterystycznych dla Powiatu Przeworskiego.

Zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym:

1. W konkursie uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

2. Tematem konkursu fotograficznego „Moja mała Ojczyzna – Powiat Przeworski” powinny być pozytywne emocje związane z aktywnym spędzaniem wolnego czasu na terenie Powiatu Przeworskiego.

3. W konkursie nie ma podziału na kategorie tematyczne.

4. Każdy z autorów może zgłosić do 5 fotografii.

6. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką: czarno - białe lub kolorowe.

7. Zdjęcia powinny być nieoprawione w formacie 20 x 30 cm.

8. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić:

  - imię i nazwisko autora,

  - adres szkoły,

  - imię i nazwisko opiekuna pracy, telefon i adres e-mail.

9. Opisane prace fotograficzne należy przesłać lub dostarczyć w kopercie na adres: Międzyszkolny Oddział PTTK, ul Krasickiego 9, 37 – 200 Przeworsk /Zespół Szkół Zawodowych – sekretariat szkoły/ do dnia 20 października 2021 roku.

10. Organizatorzy nie zwracają prac fotograficznych.

11. Oceny prac fotograficznych dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Postanowienia końcowe:

1. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowejSchroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl.

3. Organizatorzy zorganizująwystawę pokonkursową.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla celów promocji konkursu oraz Powiatu Przeworskiego.

5. Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone podczas uroczystej gali w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku o terminie podsumowania konkursu laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani.

6. Szczegółowych informacji udziela Marian Dzimira, telefon 605 144 102.

7. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl.

Z turystycznymi pozdrowieniami

Organizatorzy

Załącznik:

Regulamin

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies