Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zarząd Powiatu Przeworskiego informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiat Przeworski przystępuje do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest:

1. Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (50% dofinansowania).

2. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku (70% dofinansowania).

3. Obszar D – na likwidację barier transportowych:

a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 250.000,00 zł dla autobusów;

(intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 70% dofinansowania, intensywność pomocy
w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 80% dofinansowania).

4. Obszar E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych (25% dofinansowania).

5. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (50% dofinansowania).

W związku z tym zapraszamy do składania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie projektów w ramach obszarów B, C, D ,G i E sporządzonych zgodnie
z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących programu.

Terminy składania wniosków:

  1. Wnioski w ramach obszarów B, C, D i G składane są przez projektodawców do 9 lutego 2018 roku do godz. 15.30
  2. Wnioski w ramach obszaru E – do 30 listopada 2018 roku

Miejsce składania wniosków:

  1. Dla obszarów B, C, D i G wnioski składa się do realizatora programu (samorządu powiatowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pokój 419 (IV piętro) z dopiskiem na kopercie: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018.
  2. Dla obszaru E wnioski składane są bezpośrednio przez projektodawcę do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON

Formularz wniosku dla B, C, D i G (do pobrania)

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu, procedur oraz zasad naboru wniosków do w/w programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Informacji udzielana jest także pod nr telefonu
16 648-70-09 wew. 133 lub 123 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies