Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia pod nazwą STOWARZYSZENIE PAŃ

02.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

O rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia pod nazwą STOWARZYSZENIE PAŃ

REGON: 650241460, Nr KRS: 0000169357 z siedzibą w Gwizdaju, Al. Jana Pawła II, 37-200 Przeworsk

Likwidator STOWARZYSZENIA PAŃ niniejszym zawiadamia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego prowadzonego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.03.2019 r. Sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 2438/19/745.

Mocą w/w postanowienia Likwidatorem STOWARZYSZENIA PAŃ ustanowiona została Pani Ewa Fatyga.

Sposób reprezentacji STOWARZYSZENIA PAŃ: Likwidator składa oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia.

Adres do korespondencji: STOWARZYSZENIE PAŃ W LIKWIDACJI, 37-200 Przeworsk, Gwizdaj, Al. Jana Pawła II

WEZWANIE

do zgłaszania wierzytelności

Likwidator STOWARZYSZENIA PAŃ wzywa wszelkie osoby mające interes prawny do zgłaszania swoich praw i roszczeń wobec likwidowanego Stowarzyszenia pod rygorem ich pominięcia po upływie wyznaczonego terminu.

Prawa i roszczenia należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: STOWARZYSZENIE PAŃ W LIKWIDACJI, 37-200 Przeworsk, Gwizdaj, Al. Jana Pawła II w nieprzekraczalnym terminie do 1-go miesiąca od daty podania do wiadomości niniejszego ogłoszenia. O skuteczności zgłoszenia przesądza data wpływu umieszczona na pisemnym zgłoszeniu lub data stempla pocztowego.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies