Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia pod nazwą STOWARZYSZENIE „NIEZŁOMNY PRZEWORSK”

02.07.2019 r.

Przeworsk, 01.07.2019r.

OGŁOSZENIE

O rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia pod nazwą

STOWARZYSZENIE „NIEZŁOMNY PRZEWORSK”

Nr KRS: 0000353352

z siedzibą: ul. Kościelna 7, 37-200 Przeworsk

Likwidator STOWARZYSZENIA „NIEZŁOMNY PRZEWORSK” niniejszym zawiadamia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego prowadzonego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.06.2019r. Sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 8246/19/488.

Mocą w/w postanowienia Likwidatorem STOWARZYSZENIA „NIEZŁOMNY PRZEWORSK” ustanowiona została Pani  Elżbieta Wołowiec.

Sposób reprezentacji STOWARZYSZENIA „NIEZŁOMNY PRZEWORSK”:   Likwidator składa oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia.

Adres do korespondencji: STOWARZYSZENIE „NIEZŁOMNY PRZEWORSK” W LIKWIDACJI, 37-200 Przeworsk, ul. Gen. Andersa 24

WEZWANIE do zgłaszania wierzytelności                                                                                            

Likwidator STOWARZYSZENIA „NIEZŁOMNY PRZEWORSK”  wzywa wszelkie osoby mające interes prawny do  zgłaszania swoich praw  i roszczeń wobec likwidowanego Stowarzyszenia pod rygorem ich  pominięcia po upływie wyznaczonego terminu.

Prawa i roszczenia należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: STOWARZYSZENIE „NIEZŁOMNY PRZEWORSK” W LIKWIDACJI,  37-200 Przeworsk, ul. Gen. Andersa 24 w nieprzekraczalnym terminie do 1-go miesiąca od daty podania do wiadomości niniejszego ogłoszenia. O skuteczności zgłoszenia przesądza data wpływu umieszczona na pisemnym zgłoszeniu lub data stempla pocztowego.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies