Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Powiatu Przeworskiego V kadencji

07.09.2017 r.

W dniu 14 września  2017 roku  (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.

 6. Podjęcie uchwały  zmian w budżecie powiatu przeworskiego na 2017 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu przeworskiego.

 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Dobry zawód inwestycją na przyszłość" w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”„ Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej 3 klasy dla Powiatu Przeworskiego”, o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia.

13. Zakończenie sesji.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies