Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Powiatu Przeworskiego V kadencji

13.03.2017 r.

W dniu 14 marca 2017 roku  (wtorek) o godz. 12 00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego na rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Przeworskiego.
 16. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca wystąpienia  ogniska wysoko zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie powiatu przeworskiego w miejscowości Siennów, Gmina Zarzecze.
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w Przeworsku w roku 2016 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przeworskiego.
 18. Informacja o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Starosty Przeworskiego.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia.
 21. Zakończenie sesji.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies