Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

„SPORTOWE WAKACJE +” - KONKURS NA DOFINANSOWANIE W 2020 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA SPORTU RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

18.06.2020 r.

Obrazek

Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Zadania realizowane w ramach konkursu

  1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
  2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
  3. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
  4. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych
    a)na poziomie ogólnopolskim;
    b)na poziomie lokalnym.

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-

Źródło: https://www.gov.pl

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies