Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Program MSiT: Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018

19.01.2018 r.

Obrazek

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018”. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r.

Celem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych:
1) wariant podstawowy;
2) wariant rozszerzony
- stanowiące Otwarte Strefy Aktywności.

Wariant podstawowy obejmuje:
• siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia).

Wariant rozszerzony obejmuje:
• siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia), oraz
• plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem. Możliwe jest wykorzystanie istniejącego ogrodzenia terenu.

Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację Programu w roku 2018 wynosi 50 mln zł

\Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r. (do zachowania terminu decydująca jest data wpływu wniosku inwestycyjnego do Ministerstwa albo data nadania wniosku w placówce operatora pocztowego wyznaczonego –
Poczta Polska S.A. lub data nadania wniosku przesyłką kurierską).

Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych.

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/.

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać lub złożyć wraz z załącznikami na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2017-rok/2180,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html

Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2142017.html

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies