Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zadanie pn. „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej z Powiatu Przeworskiego w 100-rocznicę urodzin Jana Pawła II”

16.09.2020 r.

Edukacja patriotyczna

Organizatorzy:

Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku

Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie

Oddział PTSM w Przemyślu

Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej z Powiatu Przeworskiego w 100-rocznicę urodzin Jana Pawła II odbędzie się w Zespole Pałacowo - Parkowy w Przeworsku. Podczas konkursu w pierwszej kolejności zostanie przybliżona jego uczestnikom postać Karola Wojtyły i jego biografia. Głównym tematem Konkursu będzie ukazanie Jana Pawła II jako człowieka odważnych czynów i mężnego ducha. Wkraczający w dorosłość Karol Wojtyła mierzył się najpierw z trudną rzeczywistością wojny, a później jako kapłan oraz głowa Kościoła diecezjalnego ipowszechnego konfrontował się z komunizmem na świecie i w Polsce. Jan Paweł II z odwagą i otwartością podróżował w różne rejony świata i spotykał się z milionami ludzi oraz mimo widocznej choroby pozostał aktywny do końca życia. Organizatorzy Konkursu są przekonani, że Święty Jan Paweł II może w tym względzie stać się autorytetem i przewodnikiem dla współczesnej młodzieży.

Prelekcja o szeroko rozumianej tematyce związanej z wydarzeniami Bitwy Warszawskiej, która odbyła się w dniach 13 – 15 sierpnia 1920 roku, na przedpolach Warszawy była decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej. Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym między innymi przez szefa sztabu generalnego - generała Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo to również przekreśliło plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. 

Miejsce realizacji poszczególnych zadań:

1. Zajęcia edukacyjne odbędą sięw Zespole Pałacowo - Parkowym w Przeworsku.

2. Zwiedzanie muzeum połączone z prelekcją związaną z 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej.

3. Zwiedzanie muzeum Pożarnictwa w Przeworsku.

4. Konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II, konkurs odbędzie się w szkołach i zostanie przeprowadzony przez nauczycieli. Testy do konkursu zostaną dostarczone do szkół przez organizatora konkursu.

5. Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone osobno w każdej z grup i klas.

Zasady uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych:

6. W związku z pandemią COVID-19 w zajęciach mogą uczestniczyć oddziały i klasy pod opieką nauczycieli, opiekunów lub rodziców zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa danej szkoły w trakcie epidemii COVID – 19. Nie można łączyć klas i oddziałów.

7. Zajęcia edukacyjne zostaną zorganizowane dla – 200 osób, decyduje kolejność zgłaszania uczestników. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych jest bezpłatne.

8. Zadanie kierowane jest do dzieci i młodzieży szkolnej z Powiatu Przeworskiego i trwać będzie dla każdej z grup ok. 3 godz.

5. Realizacja zajęć edukacyjnych odbędzie się w październiku 2020 r. w Zespole Pałacowo - Parkowym w Przeworsku.

6. Termin warsztatów wraz z listą uczestników należy uzgodnić z organizatorem.

7. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Marian Dzimira,

 telefon 605 144 102, emailem – pttk-ptsm@wp.pl

8. Regulamin konkursu oraz lista uczestników znajduje się do pobrania na stronie internetowej Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl .

9. Ubezpieczenia uczestników dokonują jednostki delegujące.

10. Za ewentualne wypadki i zdarzenia podczas realizacji zajęć edukacyjnych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

11. Za bezpieczeństwo uczestników w czasie zajęć edukacyjnych i przejścia lub przejazdu do Muzeum odpowiadają nauczyciele, opiekunowie lub rodzice.

13. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2018 poz.1000)

Z turystycznymi pozdrowieniami

Organizatorzy

Załącznik:

Regulamin

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies