Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

XVII Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”

16.09.2020 r.

Konkurs

Organizator konkursu:

Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku

Współorganizatorzy konkursu:

Zarząd Oddziału PTSM w Przemyślu

Schronisko Młodzieżowe PTSM „Alko” w Rzeszowie

Celem konkursu jest:

- promocja własnego regionu i Małych Ojczyzn,

- wyszukiwanie oraz tworzenie przez dzieci i młodzież regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, a następnie prezentowanie ich w konkursie,

- kontynuowanie i upowszechnianie tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych,

- integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, 

- wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny,

- zapobieganie poprzez konkurs patologiom i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach: szkoły podstawowe kl. I - IV i V  - VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.
  2. W konkursie uczestniczą 3 - osobowe zespoły reprezentujące szkołę, koła zainteresowań, kluby, drużyny harcerskie i inne organizacje działające na terenie szkoły.
  3. W tym roku ze względu na pandemię COVID – 19 odbędzie się tylko I cześć konkursu. Produkt turystyczny „Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” należy opisać na karcie zgłoszenia /1 strona A4/ i przesłać go drogą elektroniczną na adres
    pttk-ptsm@wp.pl. Do prezentacji należy dołączyć 3 zdjęcia z prac nad produktem turystycznym, format i forma jest dowolna.

4.Szkoła zgłasza do konkursu 3 zespoły. Jury konkursu oceni prace i przyzna I, II i III miejsca. Nagrody, dyplomy i puchary zostaną wręczone w szkole przez przewodniczącego konkursu  po wcześniejszym uzgodnionym terminie z opiekunami.

   5.  Wypełnione karty zgłoszenia udziału wraz z opisem należy przesłać do 20.10.2020 r. emailem – pttk-ptsm@wp.pl lub listownie na adres: Międzyszkolny OddziałPTTK w Przeworsk, 37 – 200 Przeworsk, ul. Krasickiego 9

    6. Na stronie internetowej www.ptsm-alko.plzamieszczony jest regulamin oraz karta zgłoszenia.

     7. Szczegółowych informacji udziela Marian Dzimira tel.  605 – 144 – 102.

Załącznik:

Regulamin

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies