Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

KONKURS FOTOGRAFICZNY "POWIAT PRZEWORSKI JAKIEGO NIE ZNACIE"

16.09.2020 r.

Konkurs foto

Organizatorzy:

Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku

Współorganizatorzy:

Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie

Oddział PTSM w Przemyślu

Celem konkursu jest rozbudzanie wśród młodych ludzi zamiłowania do małej Ojczyzny jaką jest Powiat Przeworski oraz inspirowanie dzieci i młodzieży szkolnej do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Budowanie i umacnianie więzi w grupie, pogłębianie wzajemnych relacji oraz kształtowanie cech i postaw pożądanych w życiu społecznym młodego pokolenia. Popularyzowanie poprzez konkursform aktywności ruchowej oraz uprawiania turystyki na terenie Powiatu Przeworskiego i zdobywania odznak turystycznych.

Celem konkursu jest ukazanie w obiektywie przeworskiej kultury, tradycji, zabytków, atrakcji turystycznych, przyrody, różnorodności oraz symboli charakterystycznych dla Powiatu Przeworskiego.

Zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym:

1. W konkursie uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

2. Tematem konkursu fotograficznego „Powiat Przeworski jakiego nie znacie” powinny być pozytywne emocje związane z aktywnym spędzaniem wolnego czasu na terenie Powiatu Przeworskiego.

3. W konkursie nie ma podziału na kategorie tematyczne.

4. Każdy z autorów może zgłosić do 5 fotografii.

6. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką: czarno - białe lub kolorowe.

7. Zdjęcia powinny być nieoprawione w formacie 20 x 30 cm.

8. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić:

  - imię i nazwisko autora,

  - adres szkoły,

  - imię i nazwisko opiekuna pracy, telefon i adres e-mail.

9. Opisane prace fotograficzne należy przesłać lub dostarczyć w kopercie na adres: Międzyszkolny Oddział PTTK, ul Krasickiego 9, 37 – 200 Przeworsk /Zespół Szkół Zawodowych – sekretariat szkoły/ do dnia 20 października 2020 roku,

10. Organizatorzy nie zwracają prac fotograficznych.

11. Oceny prac fotograficznych dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są  ostateczne.

Postanowienia końcowe:

 1. Zwycięzcom konkursu fotograficznego wręczone zostaną dyplomy oraz nagrody książkowe, sprzęt turystyczny i sportowy.

2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowejSchroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl.

3. Organizatorzy zorganizująwystawę pokonkursową.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla celów promocji konkursu oraz Powiatu Przeworskiego.

5. Podsumowanie konkursu fotograficznego odbędzie się ze względu na pandemię COVID-19 w szkołach, z których pochodzą laureaci po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z opiekunami.

6. Szczegółowych informacji udziela Marian Dzimira, telefon 605 144 102.

7. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl.

Z turystycznymi pozdrowieniami

Organizatorzy

Załącznik:

Regulamin

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies